Events

Demo Event – application of greenhouse smart sensors at Djajic Farm

Cilj ovog demonstracionog događaja je da u realnom okruženju farme prikaže primenu digitalnih tehnologija, senzora, koje farmeru treba da olakšaju svakodnevne poslove i unaprede proizvodnju na farmi.